توزیع

از بزرگترین واهمه های کشاورزان این است که، وقتی که زمان برداشت فرا میرسد با محصولات چه خواهند کرد!

واهمه نداشته باشید!

گروه تولیدی فراکشت پارسیان میتواند در زمینه بسته بندی یاریگر شما باشد.

بسته بندی صحیح و اصولی برای بالا بردن عمر مفید و ارزش (غذایی) محصولات شما.

بعلاوه،سرویسهای توزیع داخل و خارج کشور نیز به شرکتهای بزرگ پیشنهاد خواهد شد.