محلول های آبی

آبیاری قطره‌ای

در مناطقی که آب یک منبع محدود است، سیستم آبیاری قطره ای بهترین راه برای استفاده کامل از هر قطره آب میباشد که امکان استفاده بهینه ای ازآب و کود نیز می دهد. 

اینتوسط این روش آبیاری، آب مستقیما به ریشه های گیاه نفوذ می کند که از طریق یک سیستم لوله کشی و قطره چکان تولید را افزایش می دهند.

آبیاری اسپرینکلر و چرخشی

آبیاری اسپرینکلر یک روش آبیاری شبیه بارش باران طبیعی است. آب از طریق یک سیستم لوله ها، معمولا توسط پمپاژ توزیع می شود. سپس آب از طریق اسپرینکلرها به هوا پخش می شود، به قطرات کوچک تقسیم می شود و به زمین می افتد. 

سیستم آبیاری بارانی سازگار با هر شیب مزرعه ای میباشد، چه یکنواخت و چه غیرقابل نفوذ، و همچنین برای خاک های شنی با نرخ نفوذ بالا.

آبیاری و کوددهی

این نوع تاسیسات به ما امکان مصرف دقیق آب و کود را می دهد که استفاده از آنها باعپ به دست آوردن بهترین محصولات میباشد.

سرهای آبیاری عبارتند از رسوبات برای کود، تجهیزات پمپاژ، فیلترها، تجهیزات تزریق کود و تجهیزات کنترل برای کنترل پارامترهای مهم مانند pH و هدایت الکتریکی.

ضد عفونی و تجهیزات شیرین کننده آب

مسائل مربوط به تصفیه آب که مقابله با بازار کشاورزی امروزه میباشد، شامل تقاضای روزافزون برای آب آبیاری، کیفیت آب به خطر افتاده، کمبود دسترسی و افزایش مقررات دولتی است.

هر روز برای دسترسی به آب با کیفیت بالا توسط تجهیزات شیرین کننده گان آب خیلی مهم میباشد.

همچنین برای استفاده کامل از آب تا آخرین قطره شما لازم به تجهیزات بازیافتی نیز دارید.

آبیاری زمینه باز

تاسیسات ویژه در زمینه باز برای ایجاد یک سیستم آبیاری دقیق و یکنواخت خیلی مهم است. لوله های آب عناصر کلیدی این نوع تاسیسات هستند و بنابراین برای اطمینان از دوام آنها، لوله ها باید کیفیت بالا داشته باشند. عناصر دیگر اینها هستند: پمپ ها، فیلتر ها و شیرها.

مخازن آب

بسته به دسترسی به آب در مزرعه، آب ذخیره اهمیت بزرگی دارد. بنابراین، راه حل های متعددی برای ذخیره سازی وجود دارد از مخزن آب فلزی با پوشش شناور مخازن.

محصولات تقسیم شهری

آب آشامیدنی در تمام جهان به خوبی توزیع نمی شود، مخصوصاً در منطقه خاور میانه. بسیاری از مردم هیچ دسترسی به آن ندارند وعدم دسترسی به کیفیت آب آشامیدنی باعث تقاضای بیش از عرضه می شود.