کشت لبه برش

کیفیت

اعتقاد ما در فراکشت بر این است که محصول نهایی که بر روی میز غذای شما قرارمیگیرد باید بهترین باشد.

محصولات ما از بهترین بذرهای بازار عاری از هرگونه آلودگی و در سالمترین و خوش طعم ترین حالت ممکن تهیه میشود.

آبیاری قطره ای و کشاورزی هوشمند در زمین باز

در سالهای اخیر پیشرفتهای علمی عظیمی در زمینه کشاورزی در جهان صورت گرفته است.ما شما را در کنار خود به تحقیق در خصوص راههای افزایش محصول از طریق نظارت دیجیتال بر زمین و میزان مصرف آب فرا میخوانیم.

کشاورزی حفاظت شده

حفاظت از محصول در برابر المانهای طبیعی و به وجود آوردن شرایط اقلیم و نور مناسب ،از روشهای ثابت شده برای افزایش محصول و نرخ بازگشت میباشد.

از گلخانه هنرمندانه ما،ساخته شده از بهترین مواد و مجهز به سیستمهای گرمایش ، سرمایش و بسیاری از تجهیزات دیگر ، از نور دهی مصنوعی تا سیستم رشد هیدروپونیک ثبت شده ما در راستای تبدیل محصولات به بهترین محصول ارائه شده در بازار دیدن فرمایید.

ما گلخانه شما را در جهت رسیدن به بیشترین سود در هر سانتی متر مربع با دقت کامل طراحی میکنیم.