گرمخانه ها

گروه فراکشت پارسیان یک صف عریض از راه حلهایی که برای باغداری علمی مورد نیاز میباشد را ارائه میدهد.کارکنان با تجربه و حرفه ای ما میتوانند راه حلهایی کلیدی و مناسب برای هر مصرف کننده یا مشتری را در سراسر جهان ارائه دهند.

اگر مایل باشید ما میتوانیم راه کارهای کوچکتری را هم متناسب با نیازهای روزانه شما ارائه دهیم.

مواد کابردی در پوشش گلخانه

توری های ضد ورود حشرات

پنجره های توری دار

پنکه ها و خارج کننده های هو

سیستم رطوبتی

سیستم خنک کننده

گرمایش

سیستم دی اکسید کربن

کنترل کننده آب وهو

تاسیسات الکترونیک

سیستم آبیاری

گند زدایی و زهکشی (دفع زباله)

تانکر فلزی ذخیره سازی آب

منبع آب

شیار کشی کشت هایدرو پونیک

پوشش سطح زمین

سیستم روشنایی

بستر سازی

تجهیزات پرورشی

تدارکات

تجهیزات کشت نش