انتخاب زمین

انتخاب زمین یکی از اجزای کلیدی و اصلی درکل روند پروژه می باشد – قبل از شروع تلاش های کشاورزی باید نوع زمین را بررسی کنیم – آب و هوای منطقه و عملکرد پیش بینی شده و بسیاری از عوامل دیگر.

طرح کاری

FKP متوجه میشود که استفاده از بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی ها در این زمینه به راحتی نمی آیند. این همه گران و خطرناک نیز میباشد.FKP در برنامه ریزی چنین پروژه ها کمک خود پیشنهاد می دهد.FKP از اغاز تامین مالی تا تحلیل و بررسی زراعی، کمک به طرح ریزی یک برنامه اقتصادی چند ساله، راه حل های مختلف برای کشاورزان بزرگ و کوچک ارائه می دهد. ما بازار را برای شما ارزیابی خواهیم کرد و به شما پیشنهاد خواهیم داد که بهترین راه حل برای پاسخ دادن به سوالات کلیدی این بازار چیست –  یعنی چه باید رشد کنید؟ چگونه باید آن را رشد کنید؟ کدام فناوری برای شما مناسبتر است؟ و در نهایت – چه کسی آن را می خرد؟

طراحی و توسعه پروژه

FKP به مزرعه شما با طرح واقعی  کمک خواهد کرد. مانند مزرعه های طبیعی، تونل ها، گرمخانه ها، رشد هیدروپونیک یا عمودی- ما به طور خاص این راه حل را برای شما طراحی می کنیم.

بسته بندی و توزیع

یکی از بزرگترین ترس های کشاورزان این است که چه کار باید کرد با محصولات خود در فصل برداشت – نترسید! FKP می تواند در انتخاب بسته بندی مناسب برای محصولات شما به منظور افزایش طول عمر و ارزش آن کمک کند.علاوه بر این، ما خدمات توزیع را به شرکت های بزرگ داخل یا خارج از کشور ایران ارائه می دهیم.