مزرعه جدید ساخته شده

ما در حال حاضر مشغول به ساخت مزرعه ای بزرگ در حوالی نسیم شهر واقع در جنوب غرب تهران در کشور ایران هستیم.

قابل ذکر است که این مزرعه از تمامی اصولی که گروه تولیدی فراکشت پارسیان به آنها معتقد میباشد تشکیل خواهد شد،و بهترین تکنولوژیهای روز دنیا در زمینه کشاورزی باید ارائه شوند.

بعلاوه مزرعه باز، مجهز به سیستم هوشمند آبیاری قطره ایی میباشد. کل مزرعه نزدیک به 12 هکتار شامل گلخانه،  وتاسیسات نشا کاری،با سیستم گرمایش و سرمایش مجزا خواهد بود.